POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności danych oraz ich bezpieczeństwo, mają dla nas podstawowe znaczenie. Dlatego poniżej wyjaśniamy zasady chronienia, przechowywania i opracowywania informacji na temat Kontrahentów.

Dane osobowe

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z Usługi Najmu. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kontrahenta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219). Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Administratorem danych jest MARKUS Marek Włodarczyk z siedzibą przy ul. Rosochata 5a, 02-998 Warszawa. Zbieranie danych ma na celu prawidłowe wywiązanie się z Umowy Najmu; w szczególności Państwa dane przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług będących przedmiotem działalności Administratora (dane osobowe podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Państwa przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

W każdym wypadku mają Państwo dostęp do treści swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych (w tym celu konieczne jest skierowanie się do Administratora danych). Dalsze przekierowanie danych poza Administratora danych jest co do zasady wykluczone, za wyjątkiem danych, które są przetwarzane na nasze zlecenie przez naszych kontrahentów. W takich wypadkach kładziemy nacisk na to, aby nasi kontrahenci przykładali szczególną wagę w sprawie przestrzegania przez nich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas będą mieli Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od dnia 25.05.2018 r. będą mieli także Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: markus@konstrukcje-zadaszenia.com.pl.

Pliki Cookies

Witryna konstrukcje-zadaszenia.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Markus w celu optymalizacji działań.

MARKUS Marek Włodarczyk - ślusarstwo, zadaszenia, konstrukcje; ul. Rosochata 5a, 02-998 Warszawa, tel.: 0606 832 652